داده های 5000 فیلم از وب سایت TMD

در رابطه با موفقیت یک فیلم قبل از اکران آن چه می توان گفت!؟ ایا شرکت های فیلم سازی فرمولی برای موفقیت پیدا کرده اند؟ با دانستن این موضوع که بودجه خیلی از فیلم ها هم اکنون بیش از 100 میلیون دلار است باید گفت پاسخ به این سوال بسیار مهم است.

شاید کنکاشت در اطلاعات فیلمهای مختلف همچون، بازیگران، بودجه و بررسی فروش آنها نقطه فرش خوبی برای پاسخ به این سوال باشد.

منبع : Kaggle

دریافت فایل