برچسب - یادگیری ماشین

یادگیری ماشین شاخه ای از علوم کامپیوتر است که به کامپیوترها توانایی یادگیری بدون اینکه صراحتا برنامه نویسی شوند را می دهد.