داده های نتایج فوتبال ملی از سال 1872 تا 2017

این مجموع داده شامل 38,361 نتیجه فوتبال بین الملی می باشد از اولین نتایج رسم ثبت شده در سال 1972 آغاز شده و تا سال 2017 ادامه دارد. نتایج شامل جامهای جهانی، جام بالتیک و بازیهای دوستانه می باشد.

فیلدهای موجود در فایل :

  • date (تاریخ)
  • home_team (تیم میزبان)
  • away_team (تیم میهمان)
  • home_ft (گل زده میزبان)
  • away_ft ( گل زده میهمان)
  • tournament (نام تورنومنت)
  • city (شهر)
  • country (کشور)

منابع :

این مجموعه از داده ها از وب سایت های wikipedia, fifa.com و rsssf.com جمع آوری شده است.

منبع : Kaggle

دریافت فایل