کتاب Data Science For Business

این کتابی در رابطه با الگوریتم ها نیست و نه جایگزینی برای یک کتاب با رویکرد الگوریتم. باوری که در این کتاب دنبال می شود بر اساس تکنیک هایی استخراج دانش از اطلاعات پایه ریزی شده است.

انتشارات:  O’Reilly 
نویسنده : Foster Provost and Tom Fawcett
ISBN: 978-1-449-36132-7
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 409
زبان: English
حجم: 16 MB
فرمت: PDF

 

دانلود کتاب