کتاب Pro Deep Learning with TensorFlow

این کتاب یک کتاب عمومی و ریاضیاتی در مورد یادگیری عمیق با استفاده از TensorFlow می باشد. یادگیری عمیق بخشی از یادگیری ماشین می باشد که در آن دنیا را با بهره گیری از مفاهیم سلسله مراتبی مدل می کنیم. این روش همانند مکانیزمی است که مغز انسان به آن روش کار می کند و به کامپیوتر ها این اجازه را میدهد که مفاهیم پیچیده را مدل کنند …

انتشارات: Apress
نویسنده : Santanu Pattanayak
ISBN: 978-1-4842-3095-4
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 412
زبان: English
حجم: 15.9 MB
فرمت: PDF

دانلود کتاب