کتاب Automatic Speech Recognition

این کتاب اولین کتاب حوزه تشخیص زبان خودکار (ASR) می باشد که به صورت متمرکز حول مفاهیم یادگیری عمیق و مشخصا موضوع شبکه عصبی عمیق (DNN) صحبت می نماید. این کتاب از این فناوری که باعث یک موفقیت چشمگیر در حوزه تشخیص زبان خودکار شده است در دنباله کتاب های دیگر مربوط به همین حوزه ارایه می شود …

انتشارات: Springer
نویسنده : Dong Yu • Li Deng
ISBN: 978-1-4471-5778-6
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 329
زبان: English
حجم: 7.7 MB
فرمت: PDF

دانلود کتاب