هوش مصنوعی و آینده

ماشین های هوشمند دیگر موضوع فیلم های علمی تخیلی نیستند و متخصصان این دوره به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی که از پیشرفت های آن استقبال می کنند و عده ای که از آن وحشت دارند. در این ویدیو با تحقیقات مختلف هوش مصنوعی آشنا می شوید و در ادامه چهره زندگی بشریت با این فناوری ها به تصویر کشیده می شود.